Metodhandbok som tankekarta , M Le Duc, februari 2007, koncept version 0.7
Välkommen till material om metod för uppsatser graphic
Michaël Le Duc, Universitetslektor i företagsekonomi och informatik Mälardalens högskola, michael.le.duc@mdh.se,